Vil DU bli Ungdomsdelegat?

This post is written in Norwegian. You can read about the application process for YDEP in English here.

Nå kan du søke YBTC (Youth Basic Training Course), første steg mot å bli ungdomsdelegat!
For å kunne søke Youth Delegate Exchange Programme (YDEP) må du fullføre YBTC, et 4 dagers intensivkurs. Der får du møte neste års delegater til Norge og muligens din fremtidige co-delegat.  

YBTC består av lange dager der du får dele dine kunnskaper og erfaringer fra Røde Kors-arbeid, lære om hvordan Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger arbeider og samarbeider internasjonalt, ser på kulturforståelse, lærer om Internasjonal Humanitær Rett, konfliktløsning og informasjon- og kommunikasjonsarbeid. Kurset tar også for seg deltakende metoder, og utfordringer ved det å jobbe i utlandet. 

CV og søknad sendes på engelsk siden dette er arbeidsspråket som blir brukt i de fleste land. Disse vil også bli delt med nasjonalforeningen i ditt eventuelle vertsland. 

YBTC avholdes 07.-10 april 2016. 
Kost, losji og reiseutgifter dekkes.

Søknadsfrist: 1 mars 2016


Hva kreves av deg for å bli ungdomsdelegat: 

  • Du må være mellom 21 og 28 år 
  • Du må være medlem av Røde Kors 
  • Du må ha minimum et års erfaring som frivillig i Røde Kors/Røde Kors Ungdom
  • Du må ha god fysisk og psykisk helse 
  • Du må ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper i engelsk 
  • Det kan være aktuelt med gode muntlige og skriftlige kunnskaper i spansk eller fransk hvis du vil utveksle med enkelte land. 
  • Du må gjennomføre kurset “Youth basic training course” (YBTC)

Les mer om
YBTC
YDEP 

 

- Ida & Astri